Οι μουσικοί και ο κόσμος (τους)

Οι μουσικοί και ο κόσμος (τους)

Θα έπρεπε να ξεκινήσω, πιθανά, συστήνοντας τον εαυτό μου ή/και τη στήλη αυτή. Έπειτα σκέφτηκα πως ούτε εγώ ούτε η στήλη μπορούμε να περιγραφούμε με λόγια! Αλλά το ξανασκέφτηκα... Έτσι έγραψα για την αφεντιά μου δυο πραγματάκια λίγο πιο κάτω ...