Αθηνά Ροδίτου (Λίνα Γιαννακάκη)

Δημήτρης Καπουράνης (Μάκης Παπαδάκης)
Μαρία Ζορμπά (Μαρία Παπαδάκη)