Γιολάντα Μπαλαούρα (Πολυξένη Γιαννακάκη)

Κώστας Ξυκομηνός (Δημήτρης Γιαννακάκης)
Στέλλα Ψαρουδάκη (Βάσω Γιαννακάκη)