Κώστας Ξυκομηνός (Δημήτρης Γιαννακάκης)

Γιώργος Μακρής (Βλάσσης Παπαδάκης)
Γιολάντα Μπαλαούρα (Πολυξένη Γιαννακάκη)