Γεράσιμος Σκιαδαρέσης (Μιλτιάδης Παντελίδης)

Γεράσιμος Σκιαδαρέσης (Μιλτιάδης Παντελίδης)
Λεωνίδας Κακούρης (Καπετάν Στελής)