Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις

Με βάση τον Νόμο 2121/1993 ‘’Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα’’ (ΦΕΚ Α’ 25/4.3.1993) -Το mikrofwno.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και γενικότερα το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα. ...