Όροι και Προϋποθέσεις

Με βάση τον Νόμο 2121/1993 ‘’Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα’’ (ΦΕΚ Α’ 25/4.3.1993)

-Το mikrofwno.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και γενικότερα το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα.

-Κάποιες από τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί το mikrofwno.gr παρέχονται από τρίτα πρόσωπα συνεπώς η σελίδα δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και να εγγυηθεί για την ακρίβειά τους.

-Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο www.mikrofwno.gr έχουν τεθεί αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης.Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν πάραυτα.

-Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του mikrofwno.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του mikrofwno.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης , να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το mikrofwno.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

-Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του mikrofwno.gr.

Ακολούθησε το mikrofwno.gr στο Google News, στο Facebook, στο Instagram και στο Twitter για να ενημερώνεσαι για τελευταία νέα σε πολιτισμό και lifestyle.