Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμών

Οι διαγωνισμοί διοργανώνονται από τo «MIKROFWNO.GR» και είναι δωρεάν.

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 χρονών, πλην του ιδιοκτήτη και των εργαζομένων στο mikrofwno.gr καθώς και των συζύγων και συγγενών τους Α’ και Β΄ βαθμού. Σε αντίθεση περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η γονική συναίνεση.

2. Για να λάβει συμμετοχή στους διαγωνισμούς ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία που δίνεται, κάνοντας αρχικά εγγραφή στην επίσημη σελίδα της ιστοσελίδας στο facebook (LIKE στην σελίδα με https://www.facebook.com/mikrofwnomusic/) και ακολουθώντας τα βήματα. Αναρτείται post στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει να κάνει comment στο συγκεκριμένο post. Επίσης θα πρέπει να κάνει «tag», αν ζητηθεί στους ειδικότερους όρους συμμετοχής, κάποιον φίλο του σε comment στο συγκεκριμένο post

3. Η διάρκεια των διαγωνισμών ορίζεται από το mikrofwno.gr

5. Οι νικητές ανακηρύσσονται κατόπιν κληρώσεως και ανακοινώνονται λίγη ώρα μετά από την λήξη του εκάστοτε διαγωνισμού.

6. Η επικοινωνία με τους νικητές γίνεται με προσωπικό μήνυμα μέσω της σελίδας μας στο facebook εφόσον ζητείται στους ειδικότερους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού. Αν κάποιος δεν ανταποκριθεί σε διάστημα 24ωρών μετά την κλήρωση, το mikrofwno.gr θα επικοινωνήσει με τον πρώτο επιλαχόντα. Αν ο πρώτος επιλαχών δεν ανταποκριθεί ακολούθως σε διάστημα 24ωρών, το mikrofwno.gr θα επικοινωνήσει με τον δεύτερο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το εκάστοτε δώρο θα ακυρωθεί. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ από τον νικητή τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παραλαβή του δώρου του, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας

7. Οι συμμετέχοντες συναινούν στην δημοσίευση του ονόματός τους στην επίσημη σελίδα του mikrofwno.gr στο facebook  εφόσον είναι μεταξύ των νικητών.

8. Μετά την κλήρωση, όλες οι συμμετοχές θα διαγράφονται αυτόματα.

9. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των λεπτομερειών χρήσης των δώρων τους. Οι νικητές θα παραλάβουν το εκάστοτε δώρο τους, εφόσον είναι πρόσκληση, κατά την είσοδο τους στο χώρο της εκδήλωσης, ή αν είναι κάποιο άλλο δώρο ταχυδρομικά. To mikrofwno.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν και / ή δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.

10. Ρητώς αναφέρεται ότι τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας. To mikrofwno.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό, μέσω της ιστοσελίδας της.

11. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

More Stories
Snapchat drone ; Και όμως είναι πιθανό